Proximamente, nova obra
Poesía reunida (1988 - 2017)  de Edelmiro Vázquez Naval

pppppAutor descontinuo e pouco pródigo,
como tantos excelentes escritores
(entre os que por certo se encontra
o por el tamén citado Juan Rulfo),
Edelmiro Vázquez Naval
profesou as matemáticas na vida
máis tamén na obra, pois demostrou
ser exactamente un auténtico poeta
escribindo, sinxelamente,
como un poeta
auténtico.

 
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER
Epílogo a Poesía reunida 
 
  • Marco legal | Contactar