Proximamente, nova obra
Poesía reunida (1988 - 2017)  de Edelmiro Vázquez Naval

pp
 


Autor descontinuo e pouco pródigo,
como tantos excelentes escritores
(entre os que por certo se encontra
o por el tamén citado Juan Rulfo),
Edelmiro Vázquez Naval profesou as matemáticas
na vida máis tamén na obra, pois demostrou
ser exactamente un auténtico poeta escribindo, sinxelamente, como un poeta auténtico.

 
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER
Epílogo a Poesía reunida

 
 
ENTREVISTA

  
Biografía en galego
Biografía en castellano


  • Marco legal | Contactar